Ayurvedski preparati

Amalaki Ekstrakt Kapsule
24,70 €
Amla Kapsule
34,00 €
Ashvagandha Ekstrakt Kapsule
24,00 €
Ashwagandha
34,00 €
Ayu Mental Clarity
39,00 €
Bhumi Amalaki Ekstrakt Kapsule
24,70 €
Brahmi Ekstrakt Kapsule
24,00 €
Gokshuradi Guggulu Tablete
25,50 €
Guduchi Ekstrakt Kapsule
24,00 €
Haritaki ekstrakt kapsule
24,00 €
Hingvasthak kapsule
24,00 €
Hingvastika Churna
25,00 €
Kanchanar guggulu Kapsule
39,00 €
Mahanarayan Thailam ulje
32,00 €
Nasya kapi Anu Thailam Nimi
9,00 €
Shallaki Ekstrakt Kapsule
24,70 €
Shatavari Ekstrakt Kapsule
24,00 €
Shilajit kapsule
50,00 €
Shuddha Shilajit Kapsule
25,50 €
Sitopaladi
24,00 €
Sitopaladi Churna
25,50 €
Trikatu Ekstrakt Kapsule
23,00 €
Triphala Ekstrakt Kapsule
24,00 €
Triphala Guggulu Tablete
25,50 €