Temeljni principi Ayurvede

Temeljni principi

Ayurveda se temelji na znanju o pet elemenata (eter, zrak, vatra, voda i zemlja) i tri doše koje predstavljaju kombinaciju ovih elemenata organiziranih u tri biološka principa (vatapitta i kapha) koji upravljaju fiziologijom. Sam život u Ayurvedi definiran je kao jedinstvo tijela, osjetila, uma i duše. Iako se Ayurveda bavi sa sva ta četiri aspekta, briga za tijelo njen je prioritet.

Indijska misao govori o pet suptilnih elemenata ili principa koji čine matricu za stvaranje materijalnog svijeta. Ti suptilni elementi zovu se tanmatras i oni se dalje konsolidiraju u pet velikih elemenata (panchamahabhutas): eter, zrak, vatru, vodu i zemlju. Ayurvedska izreka kaže da je sve što postoji u svemiru napravljeno od tih pet elemenata.

Te elemente ne treba shvaćati doslovno te ih ne treba miješati niti s elementima koje poznajemo iz tablice kemijskih elemenata, niti s tvarima koje opisuju, tj. čija imena su im dana. Kada na primjer spomenemo element vode, tu ne mislimo na vodu u klasičnom smislu. Isto kao što kada spomenemo element vatre ne mislimo na plamen. Radi se zapravo o opisu ponašanja energetske matrice i finih čestica u organiziranju i formiranju svih nivoa materije, od najsuptilnijih do najgrubljih. Možemo reći da su to vrlo suptilni principi koji opisuju mehanizme ponašanja energije te njeno konsolidiranje u pojavni svijet. No elementi ne čine samo materiju koja je vidljiva ili mjerljiva. Oni čine i finije pojave kao što su misli ili emocije. Dakle sve što je manifestirano u svemiru proizlazi iz različitih kombinacija i ponašanja pojedinih elemenata.

Eter (Akasha) je polje u kojem nastaje manifestacija i koje je baza materijalnog postojanja. To je polje čistog potencijala. Sljedeći element, Zrak (Vayu) je vibracija tj. pokret koji simbolizira trenje tj. stvara sile koje u koliziji i interakciji stvaraju prvi preduvjet za nastanak materije. Vatra (Agni) je treći princip koji dalje djeluje na interakciju pojedinih sila te stvara fenomen naboja i elektriciteta, koji se dalje manifestiraju kao svijetlo i toplina. Četvrta faza konsolidiranja materije je simbolizirana elementom Vode (Apas) i predstavlja osnovu za prvo konsolidiranje gore navedenih sila u stabilniju materijalnu formu. U svojoj finalnoj fazi konsolidacije ta je materija opisana kao element Zemlje (Prithivi).

Važno je napomenuti da pet elemenata nisu nužno pet različitih sila ili principa. Oni predstavljaju različite faze konsolidacije i smjerove djelovanja te stvaranja materije koja se se u tim fazama ponaša na specifične načine. Svaka faza djelovanja tj. ponašanja energije koja djeluje u pravcu kreiranja materijalnog svijeta opisana je kao jedan element. Međutim, tih pet načina djelovanja u svakom je trenu prisutno u funkcioniranju materije i kao takvi se prepoznaju kao pet elemenata.

U ayurvedskim tekstovima opisano je da se na granici materijalnog i nematerijalnog sklopa svakog organizma i prirode tih pet elemenata dalje formira u tri doše koje se opisuju kao tri biološka principa. Ti se principi u tijelu manifestiraju kroz različite strukture i funkcije i upravljaju čitavom fiziologijom. Zadržat ćemo se na ljudskom tijelu pa možemo reći da su te tri doše te njihova ravnoteža i funkcionalnost odgovorni za zdravlje pojedinca. Te tri doše zovu se vata, pitta i kapha.

Iako se svaka doša sastoji od svih pet elemenata, u svakoj od njih dominiraju određeni elementi.

Vata

Vata doša je kombinacija elemenata etera i zraka. Ona je princip koji pokreće, to je sila cirkulacije. Njene glavne funkcije su kretanje nervnih impulsa, sve svjesne i nesvjesne kretnje unutar organizma, kao što su cjelokupna motorika, otkucaji srca, širenje i skupljanje pluća, kretanje hrane kroz probavni trakt itd.

Na emocionalnom i mentalnom nivou vata doša je odgovorna za kreativnost i imaginaciju, ali i osjećaj straha, nesigurnosti i neizvjesnosti.

Pitta

Pitta doša je kombinacija elemenata vatre i vode, a odgovorna je za sve kemijske i biološke promjene u tijelu. Ona predstavlja princip transformacije bez obzira radi li se o transformaciji hrane koju unosimo u tijelo ili o transformaciji impulsa koje primamo kroz osjetila. Ona upravlja funkcijama poput generiranja tjelesne temperature, probave i asimilacije hrane, vida, gladi i žeđi itd.

Na emocionalnom i mentalnom nivou odgovorna je za inteligenciju, hrabrost, rukovođenje, ali i ljutnju, agresiju i netoleranciju.

Kapha

Kapha doša je kombinacija elemenata vode i zemlje. Ona daje stabilnost i strukturu stanicama i tkivima u tijelu. Funkcije su joj lubrikacija, lučenje tjelesnih sokova, snaga, energija i imunitet.

Na mentalnom i emocionalnom nivou kapha će nam dati stabilnost, suosjećanje, opraštanje, a u negativnom aspektu vezanost, pretjeranu emocionalnost, pohlepu i sebičnost.

Kako bismo razumjeli elemente i doše u tijelu potrebno je razumijeti njihove kvalitete. Možemo reći da je višak ili manjak nekog elementa posljedica jedne ili više doša koje ne funkcioniraju pravilno, akumulirale su se u prevelikoj količini ili su preslabe da bi stimulirale organizam da pravilno obavlja svoje funkcije. Direktna percepcija doša je područje koje je vrlo diskutabilno pa se uglavnom oslanjamo na praćenje “tragova” koje doše ostavljaju u tijelu. Ti tragovi manifestiraju se kroz kvalitete doša. Njihove su kvalitete vidljive kroz precizno promatranje tj. ayurvedsku analizu.

U Ayurvedi kažemo da sve što utječe na tijelo utječe i na um, pa tako možemo reći da su doše odgovorne, kako za fizčke strukture i njihove funckije, tako i za emocionalno i mentalno stanje pojedinca.

Tijelo se prema Ayurvedi sastoji od tri doše (vata, pitta i kapha), sedam tkiva (plazma, krv, mišići, masnoće, kosti, živčevlje i reproduktivni sokovi) te tri otpadna produkta (urin, fekalije i znoj). Doše su posrednici između tkiva i otpadnih produkata i njihova je ravnoteža nužna za očuvanje zdravlja. Dok god tjelesna tkiva primaju potrebne hranjive sastojke (nutrijente) za pravilno funkcioniranje i dok se god svi otpadni produkti učinkovito eliminiraju iz tijela, bit ćemo zdravi. Isto tako postoje i vanjski faktori koji mogu izazvati bolest i oni su u nekim slučajevima primarni uzroci bolesti

Analiza doša u tijelu pojedinca čini temelj za postavljanje ayurvedske dijagnoze te definira tijek ayurvedskog tretmana. Cilj je staviti doše u stanje ravnoteže kako bi mogle regulirati tjelesne procese i optimalno formiranje i funkcioniranje tjelesnih tkiva.