Ayurvedski preparati

Amalaki Ekstrakt Kapsule
175,00 kn
Ashvagandha Ekstrakt Kapsule
170,00 kn
Bhumi Amalaki Ekstrakt Kapsule
175,00 kn
Brahmi Ekstrakt Kapsule
170,00 kn
Gokshuradi Guggulu Tablete
180,00 kn
Guduchi Ekstrakt Kapsule
170,00 kn
Haritaki ekstrakt kapsule
170,00 kn
Hingvasthak kapsule
170,00 kn
Nasya kapi Anu Thailam
60,00 kn
Shallaki Ekstrakt Kapsule
175,00 kn
Shatavari Ekstrakt Kapsule
170,00 kn
Shuddha Shilajit Kapsule
180,00 kn
Sitopaladi Churna
180,00 kn
Trikatu Ekstrakt Kapsule
160,00 kn
Triphala Ekstrakt Kapsule
170,00 kn
Triphala Guggulu Tablete
180,00 kn